oficiální web obce

Malá Lhota

Byla založena asi koncem 14. století majitelem Hrubé Skály Jaroslavem z Vartemberka. Později byla odkoupena panem Kostkou z Postupic a připojena ke kosteckému panství. V době husitských bouří měla Malá Lhota pouze 3 popisná čísla. V roce 1737 musel tehdejší majitel kosteckého panství Jakub Černín pro dluhy prodat většinu svého majetku. Novým majitelem kosteckého panství se stal Vratislav z Mitrovic.V r.1848, kdy byla zrušena stará feudální samospráva, byla Malá Lhota definitivně připojena k Rytířově Lhotě s kterou tvořila jednu obec. K tomuto celku byla připojena osada Pleskoty a okolní samoty i Zahájí.

Osada Pleskoty

Za třicetileté války byla v Pleskotech jenom 2 popisná čísla, ostatní byla postavena v 18. století. Bylo to v době, kdy kostecké panství patřilo p. Vratislavu z Mitrovic. V blízkosti panských lesů bylo značné množství neplodné půdy, z které nebyl žádný užitek. Kostecká vrchnost, aby z této půdy nemusela platit daně, usazovala zde nové osadníky. Tak vznikla většina samot kolem Malé a Rytířovy Lhoty.

Nepřívěc

Obec byla založena v r.1255, vývojem prošlo i její pojmenování Nepřívěce, Nepříveč, Nepřibice i Nepřívětice. Patřila vždy ke kosteckému panství a skládala se z místních obcí Vesce a Steblovic. Nepřívěcký kostel “Nalezení sv.kříže” pochází ze 14.století. Jeho gotický sloh byl opravami porušen, má barokní přístavbu i výzdobu. Východně od kostela stojí kamenná zvonice z roku 1583.