oficiální web obce

1352-99 připomíná se jako farní osada

1616 byl obnoven Oldřichem Felixem z Lobkovic jednolodní kostel sv. Prokopa z okruhu severočeských architektů

1874 kostel sv. Prokopa prodloužen a postavena věž

1881 měla obec 557 obyvatel a 93 domů

1881 postavena škola nákladem 18 000 zlatých

1892 založen Sbor dobrovolných hasičů

1900 měla obec 3 hospody, řezníka, kameníka, dva truhláře, krejčího, obuvníka, kováře a koláře

1905 dána do provozu železnice Ml. Boleslav – Sobotka – Stará Paka a zřízena stanice Libošovice

1919 založena tělovýchovná jednota Sokol

1928 odhalen u školy pomník M. J. Husa od sochaře J. Bílka

1928 založena truhlářská dílna fy. Žáček. Od r. 1933 fa. Novotný a Chlomek, od r. 1950 výrobní družstvo Libena, od roku 1955 fa. Dřevotvar a od roku 1991 soukromý podnikatel

1958 založena v Libošovicích pošta, 1 vedoucí a 3 doručovatelé

1958 výměna celé elektrické sítě v obci a veřejného osvětlení

1958 obec připojena pod okres Jičín. Dříve do roku 1960 patřila pod okresní město Mnichovo Hradiště

1962 dokončena výstavba požární zbrojnice, vznikl ekonomický celek JZD Libošovice sloučením JZD Malechovice, Nepřívěc, Vesec, Rytířova Lhota a Dobšice

1963-64 oprava požární nádrže a vybudování pevných hrází

1963 vzniká středisková obec Libošovice sloučením obcí Vesec, Nepřívěc, Rytířova Lhota a Dobšice s počtem 845 obyvatel

1963 ustaven Družstevní klub VESNA Libošovice pod vedením Jiřího Zejbrdlíka, který zajišťuje kulturní činnost za vydatné podpory JZD

1967-69 provádí se v obci výstavba kanalizace

1970-72 výstavba prodejny potravin v akci Z za 300 tisíc Kčs

1971-73 výstavba panelové bytovky JZD

1970 oprava střechy kostela a výměna malé věžičky

1975 vybudována smuteční obřadní síň na místním hřbitově

1975 obec Podkost připojena k Libošovicím

1979-81 výstavba obecního vodovodu v akci „Z“ vodního zdroje Rašovce v údolí Plakánku, nákladem 2,5 milionu Kčs

1982 uzavřena základní škola pro malý počet žáků. Po 100 letech budova školy osiřela a část je vyčleněna pro mateřskou školu, vedení obecní kroniky se ujímá pan Václav Liška z Libošovic čp. 80

1982 při větrné smršti došlo k silnému poškození Semtínské lípy nad Podkostí

1989 opětná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, dán do provozu soukromý hotel „Haltuch“ s ubytováním

1990 konají se volby do obecního zastupitelstva, starostou obce zvolen pan Ječný

1991 probíhá sčítání lidu:

Libošovice 215 obyv.
Vesec 22
Podkost 51
Malechovice 21
Nepřívěc 42
Rytířova Lhota 36
Dobšice 45
Meziluží 21
Malá Lhota 12

Po r. 1989 přechází do soukromí restaurace Český ráj, kde majitel celé 1. patro vybavil zařízením pro ubytování. V dřívější době tato budova byla opravena v akci “Z”