oficiální web obce

Aktuality

Vážení, zamyslete se všichni sami nad sebou. Viz. níže, bordel, který za plot sám nenaskákal. Máme to zapotřebí? Uvědomte si, že situace s odpadky je dlouhodobě neúnosná a pokud tedy chceme žít alespoň trošku v pořádku, tak budeme muset třídit o to víc. Do budoucna je skládkování pasé a co pak? Budeme si odpadky házet navzájem na zahrady???????  O kontejnerech u hřbitova ani nemluvím. Jsou to kontejnery pro hřbitov, nikoli pro domovní odpad. Sakra – pytle na tříděný odpad máte zdarma a ještě Vám je odvezou od domu. To je to takový problém?? Kdo má zájem, může dostat i tašky na tříděný odpad. Ale bohužel “Když se nechce, tak je to horší, než když to nejde, že?”. 

Odpadky byly naházeny mimo sběrné místo, vedle veřejné komunikace (horní konec obce směrem na Malechovice), přičemž větší část byla naházena za plotem v zahradě, tedy na soukromém pozemku Libošovice 63 a jeden pytel ležel přímo vedle silnice. Jednalo se jak o pytle placené, tak o pytle neoznačené. Část pytlů byla roztrhána. Podle informací sousedů a známých vznikl tento nepořádek v období mezi nocí na 28.4.2022 (čtvrtek) a časným ránem 29.4.2022 (pátek). Vzhledem k objemu vyhozených věcí musel pachatel  přijet větším vozem, pravděpodobně traktorem, nebo nákladním automobilem a pytle vyhazovat přímo z jeho korby. Při vhazování pytlů do zahrady byl totiž překonán dvoumetrový plot, což je vzhledem k jejich hmotnosti, přímo ze silnice prakticky nemožné. Odpad pravděpodobně vznikl při vyklízení nějaké kůlny nebo jiného objektu, protože obsahoval části přístrojů, starou obuv, lahve, kanystry, apod. Všechny odpadky jsme vlastními silami ještě v pátek 29.4.2022 uklidili na vyhrazené místo.

Záleží nám totiž na vzhledu a životním prostředí v obci, a proto prosíme všechny slušné obyvatele Libošovic, aby pokud někdy budou svědky podobného jednání, toto oznámili na obecní úřad. Podle informací se totiž nejedná o žádnou vyjímečnou událost a odstraňování takto založených černých skládek stojí obecní rozpočet nemalé peníze.

Děkujeme všem slušným a pořádným obyvatelům obce Libošovic a také obecnímu úřadu za zveřejnění a spolupráci.

Vážení členové,

ve spolupráci s Královéhradeckým krajem jsme vytvořili dotazníkové šetření na téma

Vývoj postoje místních obyvatel na rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji a ráda bych vás požádala o jeho další šíření mezi obyvateli regionu prostřednictvím vašich sociálních sítí a webů.

Šetření najdete zde:

www.survio.com/survey/d/H1G4X9V4D1N9I9E8D

 

Dotazník nám poslouží při plánování našich dalších aktivit tak, aby byly v souladu s potřebami místních.

Výzkum je realizován v rámci zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje a probíhá i v jeho dalších destinacích (například v Orlických horách.)

Odpovídat je možné do 5. 5. 2022.

Předem děkuji za pomoc při získání respondentů, o výsledky se s vámi samozřejmě podělíme.

S přáním hezkého dne

Ing. Jitka Kořínková

ředitelka

Sdružení Český ráj, z. s.

Poštovní adresa: Antonína Dvořáka 335

Kancelář: Markova 311

511 01  Turnov

korinkova@cesky-raj.info

+420 703 470 526

www.cesky-raj.info

www.regionaniprodukt.cz

www.ceskyrajdetem.cz