oficiální web obce

Oznamujeme, že deponie pro skládku klestí na nádraží v Libošovicích bude do 31.01.2023 uzavřena. Otevřena bude 04.02.2023 od 9.00 do 11.00 hodin.