oficiální web obce

Dne 1.června 2022 proběhne, ve 12.00 hod., v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.,

pravidelná akustická zkouška koncových prvků varování (sirén).