oficiální web obce

Vážení, zamyslete se všichni sami nad sebou. Viz. níže, bordel, který za plot sám nenaskákal. Máme to zapotřebí? Uvědomte si, že situace s odpadky je dlouhodobě neúnosná a pokud tedy chceme žít alespoň trošku v pořádku, tak budeme muset třídit o to víc. Do budoucna je skládkování pasé a co pak? Budeme si odpadky házet navzájem na zahrady???????  O kontejnerech u hřbitova ani nemluvím. Jsou to kontejnery pro hřbitov, nikoli pro domovní odpad. Sakra – pytle na tříděný odpad máte zdarma a ještě Vám je odvezou od domu. To je to takový problém?? Kdo má zájem, může dostat i tašky na tříděný odpad. Ale bohužel “Když se nechce, tak je to horší, než když to nejde, že?”. 

Odpadky byly naházeny mimo sběrné místo, vedle veřejné komunikace (horní konec obce směrem na Malechovice), přičemž větší část byla naházena za plotem v zahradě, tedy na soukromém pozemku Libošovice 63 a jeden pytel ležel přímo vedle silnice. Jednalo se jak o pytle placené, tak o pytle neoznačené. Část pytlů byla roztrhána. Podle informací sousedů a známých vznikl tento nepořádek v období mezi nocí na 28.4.2022 (čtvrtek) a časným ránem 29.4.2022 (pátek). Vzhledem k objemu vyhozených věcí musel pachatel  přijet větším vozem, pravděpodobně traktorem, nebo nákladním automobilem a pytle vyhazovat přímo z jeho korby. Při vhazování pytlů do zahrady byl totiž překonán dvoumetrový plot, což je vzhledem k jejich hmotnosti, přímo ze silnice prakticky nemožné. Odpad pravděpodobně vznikl při vyklízení nějaké kůlny nebo jiného objektu, protože obsahoval části přístrojů, starou obuv, lahve, kanystry, apod. Všechny odpadky jsme vlastními silami ještě v pátek 29.4.2022 uklidili na vyhrazené místo.

Záleží nám totiž na vzhledu a životním prostředí v obci, a proto prosíme všechny slušné obyvatele Libošovic, aby pokud někdy budou svědky podobného jednání, toto oznámili na obecní úřad. Podle informací se totiž nejedná o žádnou vyjímečnou událost a odstraňování takto založených černých skládek stojí obecní rozpočet nemalé peníze.

Děkujeme všem slušným a pořádným obyvatelům obce Libošovic a také obecnímu úřadu za zveřejnění a spolupráci.