oficiální web obce

!!! PRO POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU !!!
Požadavky na zařazení pozemků a změnu funkčního využití pozemků pro pořízení nového Územního plánu obce Libošovice, mohou vlastníci předložit na obecním úřadě v Libošovicích.