Sobotka | Mladějov | Troskovice |  Libošovice | Olešnice | Hrubá Skála |  Karlovice | Kacanovy | Ktová |  Vyskeř | Osek | Dobšín | Branžež | Kněžmost

Úvodní strana

Vítejte na oficiálních stránkách obce Libošovice

Libošovice je malá vesnička v jižní části Českého ráje ležící 3 km severozápadně od města Sobotky a na samém konci Královéhradeckého kraje.

více

Starosta obce:
Vít Svoboda

Poloha obce: (zdroj: www.mapy.cz)

Mapa

přesná poloha na mapě

Aktuální informace
.. Odečty vodoměrů
Opatření VOS a. s. – zákazníci budou nahlašovat stav vodoměru sami, vzhledem ke karanténním opatřením vyhlášeným Vládou ČR týkajícím se epidemiologické situace (koronavir) vydala VOS a. s. některá ochranná opatření. Všechny služby zákaznického centra v sídle společnosti a jednotlivých provozních středisek jsou poskytovány v bezkontaktním režimu. Zákazníci nás mohou kontaktovat dočasně jen telefonicky, e-mailem nebo online. V této souvislosti se na Vás obracíme ohledně pomoci při informování veřejnosti. Odečet stavu vodoměru našich zákazníků, který standardně ve Vaší obci a v obcích Nepřívěc, Rytířova Lhota a Dobšice provádí fyzicky pracovníci provozního střediska, nebude nyní realizován. Prosíme tedy obyvatele (naše zákazníky) o nahlášení stavu svého vodoměru na níže uvedené kontakty, a to nejpozději do 04.05 2020. Odečet vodoměru je možné nahlásit: E-mailem: sobotka@vosjicin.cz Telefonicky na provozním středisku Sobotka: 493 571 617 nebo 602 473 644 On-line: Zákazník si může založit svůj zákaznický účet, kde má přehled nejen o spotřebě vody a stočném, ale může zde nahlásit i odečet vodoměru. Registrace on-line účtu je možná zde: https://zis.vosjicin.cz/ Veškeré platby za vodné a stočné je pak nutné provádět jen v bezkontaktním režimu - bankovním převodem či poštovní poukázkou. V případě dotazů se lze obrátit na zákaznické centrum na tel. 493 544 821 nebo na vosjicin@vosjicin.cz Provozní doba zákaznického centra: Po - Pá 6:00 - 14:30 na tel.: 493 544 821 Po a St 14:30 - 17:00 na tel.: 493 544 811 Děkuji Vám za informování Vašich obyvatel a věřím, že současná dočasná opatření pochopí. Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a. s.

.. Dezinfekce
Obecní úřad obdržel dezinfekční přípravky. Pokud má někdo zájem o dezinfekci, je možné si vyzvednou do přinesené nádoby na obecním úřadě v Libošovicích po telefonické domluvě na telefonním čísle 493 571 121.

.. Roušky (látkové)
Kdo by potřeboval roušky(látkové šité), prosím ozvěte se na obecní úřad. Máme tady v obci dobré duše, které šijí roušky, tak kdo by ještě nějaké potřeboval, ať se ozve na tel.č. 493 571 121

.. Fungování zdravotního střediska Sobotka během epidemie
Fungování zdravotního střediska během epidemie Vzhledem k nutnosti omezení šíření koronavirové infekce je omezen provoz zdravotního střediska: Otevření zdravotního střediska v 7,00 hodin. Čekárna praktického lékaře bude uzamčena, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v malém prostoru. Pacienti s akutním onemocněním dýchacích cest budou ošetřeni po telefonické konzultaci. Chronicky nemocní se vyhybají veškerým zdravotnickým zařízením. Vypisujeme e-recepty + e-neschopenky. Telefon do ordinace: 493 571 689 /prosím o trpělivost , linka je přetížená/ Děkujeme za pochopení MUDr. Lucie Ježková

.. Pytle s tříděným odpadem
!!!!!! Takže pro negramoty !!!!!!! Pytle s tříděným odpadem se odváží vždy první a třetí pondělí v měsíci. Nevím, co je na tom tak těžkého si to zapamatovat. T.zn. 16.3., 6.4.,20.4, 4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8., zatím. Ohrádky na kontejnery jsou určeny pro kontejnery a ne pro skladování pytlů na tříděný odpad. To, že se tady pytle v úterý ráno odvezou a odpoledne je znovu pytel v ohrádce zřejmě svědčí o inteligenci toho dotyčného jedince, který tam ty pytle dává.

.. Nabídka topolů ke zpracování
Obec Libošovice nabízí firmám zabývajícím se těžbou dřeva nebo zpracováním dřeva, k vytěžení 15 kusů topolů o obvodu kmenů od 200 - 400 cm na pozemcích p.p. 474/7 a p.č. 476 v k.ú. Nepřívěc. Bližší informace na OÚ Libošovice.

.. Poplatky za odpady a psy na rok 2020 - pozor změna ve výši poplatku za odpad.
Poplatky za odpad a psy na rok 2020 jsou splatné do 30.4.2020. Poplatek za odpad na rok 2020 je ve výši 550,-Kč/osobu nebo 550,-Kč/rekreační objekt. Poplatek za psa je ve výši 70,-Kč/psa a 100,-Kč/za každého dalšího. Poplatky je možné zaplatit na OU Libošovice nebo přímo na účet 5421541/0100. Při platbě na účet je nutné znát variabilní symbol. Variabilní symbol je pro každou obec jiný: NEPŘÍVĚC: 1001+č.p., VESEC: 2001+č.p., PODKOST:3001+č.p., LIBOŠOVICE:4001+č.p, RYTÍŘOVA LHOTA:5001+č.p., DOBŠICE:6001+č.p., MEZILUŽÍ:7001+č.p., MALÁ LHOTA-PLESKOTY:8001+č.p., MALECHOVICE:9001+č.p nebo stačí do poznámky napsat obec + č.p. Bez variabilního symbolu nejsme bohužel schopni platbu identifikovat.

.. Prodej palivového dřeva
Obec Libošovice nabízí palivové dřevo. Cena 500,-Kč/m3. Maximální odběr 10m3 na č.p. Bližší informace na telefonním čísle 493571121.

.. Územní plán obce Libošovice
!!! PRO POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU !!! Požadavky na zařazení pozemků a změnu funkčního využití pozemků pro pořízení nového Územního plánu obce Libošovice, mohou vlastníci předložit na obecním úřadě v Libošovicích.

.. Svoz pytlů na tříděný odpad
Většina občanů dostala do schránek (pokud je mají a dokonce když je i občas vybírají), ostatní do plotu, letáček na svoz pytlů s tříděným odpadem. Ale jak je vidět, je to marný, je to marný. Spousta jich ještě nepochopilo, že první a třetí pondělí v měsíci je první a třetí pondělí. Pokud chcete dát pytle k OU, tak den před svozem, tzn. v neděli před prvním a třetím pondělím v měsíci. Někteří ještě bohužel ani nezaregistrovali, že se vůbec odpad třídí, což je zakotveno ve vyhlášce a každý občan je ze zákona povinen třídit odpady. Takže již poněkolikáté : pytle na tříděný odpad jsou k vyzvednutí na OU zdarma.

.. UPOZORNĚNÍ - ODPADY A PSI
Upozornění pro ty, kteří nemají zaplaceny poplatky za odpady a psy. Poplatky byly splatné ke konci března 2019.

.. MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 4.3.2019
MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 4.3.2019 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Dne 4.3.2019 byla vyhlášena 2.výzva z Programu rozvoje venkova na 3 fiche: 1 - Investice do zemědělských podniků 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 3 - Investice do nezemědělských činností Žádosti o podporu bude možné podávat od 25.3. do 26.4.2019 přes Portál farmáře. Seminář pro žadatele se bude konat 28.3.2019 od 16 h v kanceláři MAS. Veškeré podrobnosti o výzvě jsou uvedeny na našich stránkách http://www.craj-ops.craj.cz/index.php v sekci Výzvy CLLD - PRV. RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Předměstská 286 507 43 Sobotka tel. 606 603 194

.. Pytle na tříděný odpad
Chtěli bychom poprosit občany, aby do kontejnerů v obcích dávali pouze a jen to co tam patří. Do žlutých - PET LAHVE, do modrých - PAPÍR, do zelených - SKLO (podle popisu). Na obecním úřadě v Libošovicích jsou k vyzvednutí pytle na tříděný odpad -na ostatní plasty, tetrapaky, plechovky a nepoužitelný textil. TYTO PYTLE JSOU ZDARMA.

.. Samovýroba dřeva
Obec Libošovice nabízí pro své občany možnost samovýroby palivového dřeva ve Veseckém Plakánku. Bližší informace zájemcům poskytne pan Jan Ječný, Vesec u Sobotky 11.

.. Poplatky za odpad a psy na rok 2019
Poplatky za odpad a psy na rok 2019 jsou splatné tak jako každý rok do 31.3.2019. Poplatek za odpad na rok 2019 je ve výši 500,-Kč/osobu nebo 500,-Kč/rekreační objekt. Poplatek za psa je ve výši 70,-Kč/psa a 100,-Kč/za každého dalšího. Poplatky je možné zaplatit na OU Libošovice nebo přímo na účet 5421541/0100. Při platbě na účet je nutné znát variabilní symbol. Variabilní symbol je pro každou obec jiný: NEPŘÍVĚC: 1001+č.p., VESEC: 2001+č.p., PODKOST:3001+č.p., LIBOŠOVICE:4001+č.p, RYTÍŘOVA LHOTA:5001+č.p., DOBŠICE:6001+č.p., MEZILUŽÍ:7001+č.p., MALÁ LHOTA-PLESKOTY:8001+č.p., MALECHOVICE:9001+č.p nebo stačí do poznámky napsat obec + č.p. Bez variabilního symbolu nejsme bohužel schopni platbu identifikovat.

.. Zrušení pobočky KB v Sobotce
Viz dopis, který by dne 2.7.2018 zaslán na obec Libošovice: Chtěli bychom Vás v dostatečném předstihu informovat, že provoz Vaší stávající pobočky Boleslavská 440, Sobotka bude k datu 31.10.2018 ukončen. Nově Vám bude plně k dispozici pobočka Komerční banky 17.listopadu 1074, Jičín, která se stává Vaší domovskou pobočkou s nabídkou komplexních služeb, produktů a finančního poradenství. V případě, že byste si chtěl/a zvolit jako domovskou jinou pobočku Komerční banky, kontaktujte svého bankovního poradce prosím. Nejbližší bankomat pro Vás bude přístupný 24 hodin denně 7 dnů v týdnu na adrese Náměstí Míru 4, Sobotka, a to nejen pro výběry, ale i bezplatné vklady. Dovolujeme si Vám také připomenout, že většinu bankovních transakcí můžete vyřešit z pohodlí domova, a to prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka, nebo odkudkoli pomocí aplikace Mobilní banka. Pokud jste jejich výhody zatím nevyzkoušel/a, nechte si je předvést našimi bankovními poradci. V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši bezplatnou infolinku 800 521 521. Věříme, že se Vám nová pobočka bude líbit. S pozdravem Vaše Komerční banka

.. Nález klíčů
Dne 27.8.2017 byly v lese u obce Meziluží nalezeny klíče od vozidla Škoda. K vyzvednutí na OU Libošovice.

.. Parkovací hodiny
Na Obecním úřadě v Libošovicích je možné vyzvednout si PARKOVACÍ HODINY, pro parkování na první hodinu zdarma na náměstí v Sobotce.

.. Nález klíčů
Dnes 24.4.2017 byl nalezen v obci Vesec svazek 14-ti klíčů.

.. Popelnice na olej
Od 20.4.2017 je u obecního úřadu k dispozici popelnice na přepálený tuk a olej. Tuk a olej musí být slit v PET lahvích nebo jiných nádobách, které se vejdou do otvoru v popelnici. Pojďte s námi pokročit v třídění odpadů. Připomínám, že jsou k také dispozici na OU pytle na tříděný odpad: na plasty, na TETRApaky, na plechovky a nově i na textil. Pytle jsou zdarma.

.. Pytle na textil
Nově na OU možnost vyzvednutí pytlů na textil (nepoužitelný). Na ještě použitelný textil je stále k dispozici kontejner u OU. Pytle jsou samozřejmě zdarma.

.. Průkazky na autobus
Na Obecním úřadě v Libošovicích je možné si vyzvednout průkazky na autobus.

.. Nová veterinární ordinace v Holíně
v Holíně byla otevřena nová veterinární ordinace - bližší informace v sekci úřední deska - vložen letáček. подушка

.. Kontejner na oděvy
Od 24.10.2015 je u obecního úřadu v Libošovicích opět kontejner na oděvy.

.. Fotografie
V sekci fotografie z akcí jsou vloženy nové alba.

.. Možnost zakoupení knihy "Kapitoly z dějin obce Vyskeř"
Na OU Libošovice mohou zájemci zakoupit knihu " Kapitoly z dějin obce Vyskeř" Cena: 300,-Kč

.. Otevření knihovny v Libošovicích
Knihovna v Libošovicích opět otevřena - bližší informace v sekci Úřední desky - ostatní dokumenty
Náhodná fotografie z obce

Novinky na
Úřední desce OÚ
Místní knihovna
Náhodný obrázek
foto - 20

zobrazení: 1659
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl