oficiální web obce

Aktuality

Od 22.10.2020 je Knihovna Libošovice na základě nařízení vlády až do odvolání uzavřena.

Vzhledem k epidemiologické situaci prosí V.O.S. Jičín o nahlášení stavů vodoměrů po telefonu či e-mailu. Telefonní kontakt: 493 571 617, 602 473 644. E-mail: sobotka@vosjicin.cz nebo SMS tvar: číslo odběru, mezera, stav vodoměru na tel.č. 602 473 644.

Upozornění pro zákazníky VOS a. s.
Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen Zákon), ukládá povinnost provozovatelům vodovodů a kanalizací uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to do 1. ledna 2024. Jedná se o starší smlouvy uzavřené do konce roku 2013, které nesplňují náležitosti smluvního vztahu podle novely Zákona.
Z výše uvedeného důvodu bude naše společnost postupně oslovovat stávající zákazníky k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023.

V případě dotazů se prosím obracejte na naše zákaznické centrum.

Děkujeme za pochopení.

Děkuji
S pozdravem

Ing. Magdaléna Doležalová
externí manažerka PR a marketingu
tel. + 420 736 765 535
komunikace@vosjicin.cz

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
IČ 60109149
www.vosjicin.cz