oficiální web obce

Aktuality

Od 22.10.2020 je Knihovna Libošovice na základě nařízení vlády až do odvolání uzavřena.

Vzhledem k epidemiologické situaci prosí V.O.S. Jičín o nahlášení stavů vodoměrů po telefonu či e-mailu. Telefonní kontakt: 493 571 617, 602 473 644. E-mail: sobotka@vosjicin.cz nebo SMS tvar: číslo odběru, mezera, stav vodoměru na tel.č. 602 473 644.

Upozornění pro zákazníky VOS a. s.
Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen Zákon), ukládá povinnost provozovatelům vodovodů a kanalizací uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to do 1. ledna 2024. Jedná se o starší smlouvy uzavřené do konce roku 2013, které nesplňují náležitosti smluvního vztahu podle novely Zákona.
Z výše uvedeného důvodu bude naše společnost postupně oslovovat stávající zákazníky k podpisu nové smlouvy, a to průběžně až do konce roku 2023.

V případě dotazů se prosím obracejte na naše zákaznické centrum.

Děkujeme za pochopení.

Děkuji
S pozdravem

Ing. Magdaléna Doležalová
externí manažerka PR a marketingu
tel. + 420 736 765 535
komunikace@vosjicin.cz

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
IČ 60109149
www.vosjicin.cz

!!!!!! Takže pro negramoty !!!!!!! Pytle s tříděným odpadem se odváží vždy první a třetí pondělí v měsíci. Nevím, co je na tom tak těžkého si to zapamatovat. T.zn. 16.3., 6.4.,20.4, 4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,6.7.,20.7.,3.8.,17.8., zatím. Ohrádky na kontejnery jsou určeny pro kontejnery a ne pro skladování pytlů na tříděný odpad. To, že se tady pytle v úterý ráno odvezou a odpoledne je znovu pytel v ohrádce zřejmě svědčí o inteligenci toho dotyčného jedince, který tam ty pytle dává.

Obec Libošovice nabízí k vytěžení 15 kusů topolů o obvodu kmenů od 200 – 400 cm na pozemcích p.p. 474/7 a p.č. 476 v k.ú. Nepřívěc. Bližší informace na OÚ Libošovice nebo telefonu 724 180 058.

Poplatky za odpad a psy na rok 2020 jsou splatné do 30.4.2020. Poplatek za odpad na rok 2020 je ve výši 550,-Kč/osobu nebo 550,-Kč/rekreační objekt. Poplatek za psa je ve výši 70,-Kč/psa a 100,-Kč/za každého dalšího. Poplatky je možné zaplatit na OU Libošovice nebo přímo na účet 5421541/0100. Při platbě na účet je nutné znát variabilní symbol. Variabilní symbol je pro každou obec jiný: NEPŘÍVĚC: 1001+č.p., VESEC: 2001+č.p., PODKOST:3001+č.p., LIBOŠOVICE:4001+č.p, RYTÍŘOVA LHOTA:5001+č.p., DOBŠICE:6001+č.p., MEZILUŽÍ:7001+č.p., MALÁ LHOTA-PLESKOTY:8001+č.p., MALECHOVICE:9001+č.p nebo stačí do poznámky napsat obec + č.p. Bez variabilního symbolu nejsme bohužel schopni platbu identifikovat.

Obec Libošovice nabízí palivové dřevo. Cena 500,-Kč/m3. Maximální odběr 10m3 na č.p. Bližší informace na telefonním čísle 493571121.