oficiální web obce

Na základě rozhodnutí investora (vlastník pozemků Kinský dal Borgo a.s.), zhotovitele stavby a v součinnosti s AOPK ČR, Správou CHKO Český ráj byl, s platností od 7.12. t.r., uzavřen průchod údolím Plakánek.
Důvodem je zejména zajištění bezpečnosti návštěvníků.
Toto opatření bude trvat minimálně do konce března 2021.